Vg3 interiør (INT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål og vurdering etter kunde og kommunikasjon

  • anvende faguttrykk i kommunikasjon med samarbeidspartnere og bruke ulike kommunikasjonsformer i faglig veiledning i salg- og servicesituasjoner
  • utforske leverandører og samarbeidspartnere i interiørbransjen og anvende denne kunnskapen i valg av arbeidsmetode og produkter i ulike oppdrag
  • velge og bruke ulike markedsføringskanaler for salg av tjenester og produkter ved å utforske og skape en tydelig designprofil mot sluttbruker
  • vurdere og anvende presentasjonsteknikker tilpasset kunder og oppdrag
  • utvikle og presentere løsninger gjennom styling og foto i ulike interiøroppdrag
  • reflektere over kritisk bruk av kilder, opphavsrettigheter og personvern og bruke denne kunnskapen i eget arbeid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering