Vg3 hestefaget (HST03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar