Historie samisk (HIS02‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon