Vg3 gjenvinningsfaget (GVF03‑01)
Kjerneelementer

Helse, miljø og sikkerhet

Maskiner, utstyr og teknologi

Produksjon, dokumentasjon og veiledning

Håndtering av avfallsressurser