Geografi (GEO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og presentere
  geografiske forhold og prosesser ved å bruke
  ulike kilder, inkludert kart
 • gjøre rede for
  hvordan indre og ytre krefter har dannet ulike landskap, og utforske
  og gi eksempler på hvordan menneskene som bor der, kan utnytte ressursene
 • drøfte
  ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene
 • reflektere
  over sin egen ressursbruk og ressursbruken i Norge i et globalt og bærekraftig perspektiv
 • utforske
  hva endringer i klimaet betyr for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske
  og gjøre rede for
  årsakene til en aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvenser for mennesker, samfunn og natur
 • gjøre rede for
  årsaker til demografiske endringer og drøfte
  ulike levekår i forskjellige deler av verden
 • gjennomføre
  et feltarbeid for å undersøke og presentere
  geografiske forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering