Geografi (GEO01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier