Vg3 ferskvarehandlarfaget (FVF03‑01)
Kjerneelement

Ingen valde

Handverksferdigheiter og fagkunnskap

Kundebehandling, sal og berekraft

Kvalitet og trygg mat

Arbeidsliv og yrkesidentitet