Vg3 ferskvarehandlarfaget (FVF03‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar