Ideer og praktisk forskning (FIP01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier