Ideer og praktisk forskning (FIP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og
  drøfte
  egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  presentere
  vitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer eller interesser, og
  drøfte
  resultater fra undersøkelser
 • velge og
  bruke
  relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget utforskingsarbeid
 • bearbeide,
  analysere
  og kritisk granske innhentede data alene og sammen med andre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering