KjerneelementerVg3 energioperatørfaget (EOP03‑03)

El- og anleggssikkerhet

Fagmessig utførelse

Energi, miljø og ressursutnyttelse

Energiproduksjon og vedlikehold