Engelsk for elever med tegnspråk (ENG02‑04)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter