Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke teknologi for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og samtalepartnere
 • utforske og bruke grunnleggende munnformer, språklyder og stavelser i ord
 • koble språklyder til bokstaver og stavemønstre og trekke bokstavlyder sammen til ord
 • utforske det engelske alfabetet, og gjenkjenne håndalfabetet på BSL og ASL i lek og/eller sangaktiviteter
 • oppdage høyfrekvente ord og fraser i ulike typer tekster
 • stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og bruke noen høflighetsuttrykk
 • delta i innøvde dialoger og spontane samtaler om egne behov og følelser, dagligliv og interesser
 • oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • oppfatte, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker
 • lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger
 • tilegne seg tegn/ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig barnelitteratur og barnekultur

Underveisvurdering