Vg3 ernæringskokkfaget (EKF03‑01)
Tverrfaglige temaer

Ingen valgte

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling