Vg3 ernæringskokkfaget (EKF03‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier