Teater i perspektiv (DRA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teater i perspektiv 1

 • drøfte
  og reflektere
  over hvordan teateret og samfunnet utvikler seg og gjensidig påvirker hverandre, historisk og i samtiden
 • beskrive
  teaterets utvikling og posisjon gjennom historien og drøfte
  hvordan tidligere tiders teater påvirker teaterkunsten i dag
 • reflektere
  over menneskers iscenesettelse av seg selv i et historisk og nåtidig perspektiv
 • bruke
  ulike dramaturgiske innganger og modeller i arbeid med drama og teater, og reflektere
  over dramaturgiens ulike muligheter og effekter
 • skape, utvikle
  og reflektere
  over teateruttrykk og analysere
  form og innhold i ulike teatrale ytringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering