Teater i perspektiv (DRA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teater i perspektiv 1

  • drøfte og reflektere over hvordan teateret og samfunnet utvikler seg og gjensidig påvirker hverandre, historisk og i samtiden
  • beskrive teaterets utvikling og posisjon gjennom historien og drøfte hvordan tidligere tiders teater påvirker teaterkunsten i dag
  • reflektere over menneskers iscenesettelse av seg selv i et historisk og nåtidig perspektiv
  • bruke ulike dramaturgiske innganger og modeller i arbeid med drama og teater, og reflektere over dramaturgiens ulike muligheter og effekter
  • skape, utvikle og reflektere over teateruttrykk og analysere form og innhold i ulike teatrale ytringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering