Dans i perspektiv (DAN03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dans i perspektiv 1

  • gjennomføre, dokumentere og presentere koreografiske prosesser fra idé til ferdig resultat
  • bruke ulike verktøy i koreografisk formgiving, og beskrive intensjon og virkemidler i koreografi
  • utforske dynamikk og bevegelseskvaliteter gjennom improvisasjon
  • undersøke og beskrive lokale, regionale og samiske dansetradisjoner
  • reflektere over dansens former, status og funksjoner i ulike samfunn og kulturer
  • utforske og reflektere over hvordan dans i fortiden har formet dansekunst i samtiden
  • bruke ulike kilder og reflektere over hvorfor kildekritikk og kunnskap om opphavsrett i dans er viktig

Underveisvurdering

Standpunktvurdering