Dans i perspektiv (DAN03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dans i perspektiv 1

 • gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  presentere
  koreografiske prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke
  ulike verktøy i koreografisk formgiving, og
  beskrive
  intensjon og virkemidler i koreografi
 • utforske
  dynamikk og bevegelseskvaliteter gjennom improvisasjon
 • undersøke og
  beskrive
  lokale, regionale og samiske dansetradisjoner
 • reflektere
  over dansens former, status og funksjoner i ulike samfunn og kulturer
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan dans i fortiden har formet dansekunst i samtiden
 • bruke
  ulike kilder og
  reflektere
  over hvorfor kildekritikk og kunnskap om opphavsrett i dans er viktig

Underveisvurdering

Standpunktvurdering