Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA03‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Lek, læring og utvikling

Samarbeid og relasjoner

Teknologi og lovverk

Didaktisk metodevalg