Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier