Arbeidslivsfag (ARB01‑03)
Kjerneelementer

Praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag

Arbeidsfellesskap og helse, miljø og sikkerhet i arbeidsoppdraget