Arbeidslivsfag (ARB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet
  • planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag
  • produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav
  • bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi tilpasset arbeidsoppdrag og begrunne valg
  • samarbeide, fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap
  • ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler av arbeidsoppdraget
  • beskrive og vurdere risiko, og følge etiske retningslinjer og arbeidslivets regler i arbeidsoppdraget
  • vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets resultat

Underveisvurdering

Standpunktvurdering