Arbeidslivsfag (ARB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet
 • planlegge
  praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag
 • produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav
 • bruke
  fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi tilpasset arbeidsoppdrag og begrunne valg
 • samarbeide
  , fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap
 • ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler av arbeidsoppdraget
 • beskrive
  og vurdere
  risiko, og følge etiske retningslinjer og arbeidslivets regler i arbeidsoppdraget
 • vurdere
  sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets resultat

Underveisvurdering

Standpunktvurdering