Vg3 ambulansefaget (AMB03‑02)
Kjerneelementer

Dialog, relasjon og veiledning

Akuttmedisin og helsefaglige emner

Ambulanseoppdrag og ambulanseoperative emner