Taleflytvansker

Barn og elever med taleflytvansker kan ha utfordringer med å kommunisere på en klar og tydelig måte. 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner taleflytvansker, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.