Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

1.1 Barnet har en individuell rett

Retten til spesialpedagogisk hjelp er en individuell rett. Barn som ikke har begynt på skolen, og som oppfyller vilkåret i § 31, har krav på slik hjelp.