Planlegging

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Temasider og artikler

Observasjon

Refleksjonsspørsmål

  • Hva baserer vi vårt planleggingsarbeid på?
  • Hva betyr planleggingen av arbeidet for oss i hverdagen?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!