Film: Usystematisk og systematisk observasjon

Hva er forskjellen på å se noe og å observere noe? Dere som jobber med barn gjør begge deler i løpet av en arbeidsdag, og dette er en forutsetning for å kunne vite noe om hvert enkelt barns utvikling og trivsel.

Observasjon er også viktig for å være bevisst og reflektert over egen væremåte og praksis. Filmen går nærmere inn på hva observasjon handler om, og forklarer hva som ligger i begrepene usystematisk og systematisk observasjon.

Refleksjonsspørsmål

  • Når observerer vi? Gi eksempler.
  • Observerer vi systematisk i vårt arbeid? Hvordan?
  • Hvordan reflekterer vi sammen over det vi har observert?
  • Har vi noen eksempler på hvordan vi har endret praksis etter at vi har observert?

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for SFO