7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Temasider og artikler

Utviklingsarbeid i barnehagen

Refleksjonsspørsmål

  • Hva legger vi i begrepet "lærende organisasjon"?
  • Hvordan jobber vi som en lærende organisasjon?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!