Prinsipper for opplæringen (UTGÅTT)

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipper for opplæringen inngår i Kunnskapsløftet 2006 og er erstattet av overordnet del i Kunnskapsløftet 2020.
Utgått