Kjennetegn på måloppnåelse – norsk tegnspråk

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk tegnspråk (NOR04‑05). De er veiledende for standpunktvurdering.