Kjennetegn på måloppnåelse – engelsk

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i engelsk (ENG01-04) og Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk (ENG02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.