Ny tilbudsstruktur – yrkesfaglige utdanningsprogram

Høsten 2020 ble antall utdanningsprogram utvidet fra åtte til ti, og det ble innført fire nye utdanningsprogram.

Læreplanene innføres gradvis fram til høsten 2022. 

Se oppdatert tilbudsstruktur for yrkesfaglig utdanningsprogram

Navneendringer og navn på nye programområder

I den nye tilbudsstrukturen har noen av programområdene og lærefagene fått nytt navn. Navnet på programområder og lærefag skal gjenspeile det faglige innholdet i læreplanene slik at det er tydelig hva faget inneholder. Navnet skal være i tråd med det faglige innholdet og ivareta den utviklingen som har skjedd i arbeidslivet over tid.

Navnene har blitt spilt inn av bransjen selv og er drøftet av faglige råd for de ulike utdanningsprogrammene. Alle forslagene til navn har også vært på høring, før Kunnskapsdepartementet har fastsatt dem.

Bygg- og anleggsteknikk
Tidligere  navnNytt navn
vg2 rør vg2 rørlegger
vg2 ventilasjon, membran og taktekking vg2 klima, energi og miljø
vg3 malerfaget vg3 maler- og overflateteknikkfaget
vg3 murerfaget vg3 murer- og flisleggerfaget (ny yrkestittel: mur- og flislegger)
vg3 feierfaget vg3 brannforebyggerfaget (ny yrkestittel: brannforebygger)
Elektro og datateknologi
Tidligere  navnNytt navn
vg2 ventilasjon- og kuldeteknikk vg2 kulde-, varmepumpe-, og ventilasjonsteknikk
vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget  vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget (ny yrkestittel: kulde og varmepumpetekniker)
 vg3 ventilasjonsteknikkfaget vg3 ventilasjonsteknikkfaget (ny yrkestittel: ventilasjonstekniker)
vg3 maritim elektriker vg3 maritim elektriker (ny yrkestittel: maritim elektriker)
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Tidligere  navnNytt navn
vg2 interiør og utstillingsdesign vg2 interiør og eksponeringsdesign
vg3 utstillingsdesign vg3 eksponeringsdesign
Teknologi- og industrifag
Tidligere  navnNytt navn
vg3 el- og motorsykkelfaget vg3 motorsykkelfaget (ny yrkestittel: motorsykkelmekaniker)
vg3 motormannfaget vg3 skipsmotormekanikerfaget (ny yrkestittel: skipsmotormekaniker)
Håndverk, design og produktutvikling
Tidligere  navnNytt navn
særløp glasshåndverkerfaget særløp glassblåserfaget (ny yrkestittel: glassblåser)
vg2 ur- og instrumentmaker vg2 urmaker
splitting av vg3 salmakerfaget vg3 salmaker og vg3 bilsalmaker
Restaurant- og matfag
Tidligere  navnNytt navn 
vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri  vg2 matproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Nye programområder

 • vg2 informasjonsteknologi
 • vg2 medieproduksjon 

Nye lærefag

 • vg3 IT- driftsfaget med yrkestittel IT-driftstekniker
 • vg3 IT-utviklerfaget med yrkestittel IT-utvikler 
 • vg3 innholdsproduksjonsfaget med yrkestittel innholdsprodusent
 • vg3 mediedesignfaget med yrkestittel mediedesigner 
 • vg3 medieteknikkfaget med yrkestittel medietekniker

Salg, service og reiseliv

Nye programområder

 • vg2 salg og reiseliv
 • vg2 service, sikkerhet og administrasjon

Nytt lærefag

 • vg3 service- og administrasjonsfaget med yrkestittel service- og administrasjonsmedarbeider

Naturbruk

Nye lærefag

 • vg2 heste- og dyrefag
 • vg3 dyrefaget

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!