Slik ble læreplanene utviklet

Arbeidet med nye læreplaner for fag startet høsten 2017. Her finner du en oppsummering av arbeidet.

Arbeidet bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Grunnskolen og gjennomgående fag i videregående

Fase 1: Utvikle kjerneelementer

Når: Fra høsten 2017 til våren 2018

Arbeidet med kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanene. 

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det kan være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene. Vi delte skisser fra arbeidet underveis i prosessen og fikk til sammen 6700 tilbakemeldinger. 

Sep 2017 Første skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
Okt 2017 Andre skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
Mars 2018 Tredje skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert og Utdanningsdirektoratets endelige utkast til Kunnskapsdepartementet

Kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018. 

Se oversikten over fastsatte kjerneelementer.

Fase 2: Utvikle læreplaner

Når: Fra høsten 2018 til høsten 2019 

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om å utvikle læreplanene. Vi delte læreplanskisser underveis og brukte innspillene vi fikk i arbeidet videre. Mot slutten av arbeidet hadde vi en høring. Til sammen fikk vi 14 000 innspill. 

Oktober 2018 Første skisser til læreplaner Innspillene oppsummert
Mars 2019 Læreplanutkastene som var på høring Innspillene oppsummert og Utdanningsdirektoratets endelige læreplanutkast til Kunnskapsdepartementet

Læreplanene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet og lansert 18. november 2019.  

Yrkesfag 

Når: Fra høsten 2018

Hvert utdanningsprogram har et faglig råd, som består av partene i arbeidslivet. De faglige rådene har beskrevet sluttkompetansen for fagene, altså hva eleven eller lærlingen skal kunne etter endt opplæring. Dette har dannet grunnlaget for arbeidet med å utvikle nye læreplaner på yrkesfag. 

Læreplaner på Vg1

Læreplanene for Vg1 ble fastsatt 27. februar 2020. 

Se de viktigste endringene for de nye læreplanene for Vg1 yrkesfag

Læreplaner på Vg2 og Vg3

Programfagene på studieforberedende utdanningsprogram. 

Når: Fra våren 2019

Læreplaner i felles programfag

Dette er fag som elevene velger på Vg1.

Læreplaner i felles og valgfrie programfag

Dette er fag som elevene velger på Vg2 og Vg3.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!