Slik ble læreplanene utviklet – fag i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo

Arbeidet med nye læreplaner for fag startet høsten 2017. Her kan du lese om hvordan det foregikk.

Arbeidet bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Fase 1: Utvikle kjerneelemeneter

Når: Fra høsten 2017 til våren 2018

Arbeidet med kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanene. 

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det kan være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene. Vi delte skisser fra arbeidet underveis i prosessen og fikk til sammen 6700 tilbakemeldinger. 

Sep 2017 Første skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
Okt 2017 Andre skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
Mars 2018 Tredje skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert og Utdanningsdirektoratets endelige utkast til Kunnskapsdepartementet

Kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018. 

Se oversikten over fastsatte kjerneelementer.

Fase 2: Utvikle læreplaner

Når: Fra høsten 2018 til høsen 2019 

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om å utvikle læreplanene. Vi delte læreplanskisser underveis og brukte innspillene vi fikk i arbeidet videre. Mot slutten av arbeidet hadde vi en høring. Til sammen fikk vi 14 000 innspill. 

Oktober 2018 Første skisser til læreplaner Innspillene oppsummert
Mars 2019 Læreplanutkastene som var på høring Innspillene oppsummert og Utdanningsdirektoratets endelige læreplanutkast til Kunnskapsdepartementet

De nye læreplanene 

Læreplanene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet og lansert 18. november 2019.

Se oversikten over nye læreplaner.

Fase 3: Innføre læreplaner

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Se oversikten over ressurser og tiltak for å støtte skoler og skoleeiere med innføringen.

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 1.-9. trinn
  • Vg1

Skoleåret 2021-22

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 10. trinn
  • Vg2

Skoleåret 2022-23

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!