Slik ble læreplanene utviklet

Arbeidet med nye læreplaner for Kunnskapsløftet 2020 startet høsten 2017. Her finner du en oppsummering av arbeidet.

Arbeidet bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Grunnskolen og gjennomgående fag i videregående

Fase 1: Utvikle kjerneelementer

Når: Fra høsten 2017 til våren 2018

Arbeidet med kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanene. 

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det kan være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene. Vi delte skisser fra arbeidet underveis i prosessen og fikk til sammen 6700 tilbakemeldinger. Kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018. 

Se oversikten over fastsatte kjerneelementer.

Fase 2: Utvikle læreplaner

Når: Fra høsten 2018 til høsten 2019 

Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om å utvikle læreplanene. Vi delte læreplanskisser underveis og brukte innspillene vi fikk i arbeidet videre. Mot slutten av arbeidet hadde vi en høring. Til sammen fikk vi 14 000 innspill. 

Læreplanene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet og lansert 18. november 2019.  

Yrkesfag 

Når: Fra høsten 2018

Hvert utdanningsprogram har et faglig råd, som består av partene i arbeidslivet. De faglige rådene har beskrevet sluttkompetansen for fagene, altså hva eleven eller lærlingen skal kunne etter endt opplæring. Dette har dannet grunnlaget for arbeidet med å utvikle nye læreplaner på yrkesfag. 

  • Det var to innspillsrunder og en høring av nye læreplaner for vg1. Læreplanene for vg1 ble fastsatt 27. februar 2020.
  • Det var en innspillsrunde og en høring av nye læreplaner for vg2 og vg3. Læreplanene ble fastsatt i puljer i 2021.

Se de viktigste endringene for de nye læreplanene for yrkesfag

Programfagene på studieforberedende utdanningsprogram

Når: Fra våren 2019

  • Læreplaner for fag som elevene velger på vg1 hadde to innspillsrunder og en høring. Læreplanene ble fastsatt 2. april 2020. 
  • Læreplaner for fag som elevene velger på vg2 og vg3 hadde to innspillsrunder og en høring. Læreplanene ble fastsatt i 2021.

Læreplaner

Alle de nye læreplanene finner du her