Endringer i nye læreplaner for yrkesfag

De nye læreplanene legger i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. Det elevene lærer skal være relevant for det arbeidslivet de møter.

Grønt skifte i yrkesfagene

En viktig endring for de nye læreplanene, er at vi nå ser et grønt skifte for yrkesfagene. Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass, og dette går igjen i nesten alle utdanningsprogrammene. Bærekraftig utvikling er spesielt relevant for yrkesfagene. Det handler om at elevene må lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige temaer som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene.

Tidligere spesialisering

Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet med hvordan det er i dag. Det betyr at elevene vil på et tidligere tidspunkt lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene de hører hjemme i.

Mer vektlegging på teknologi

Det elevene lærer må være relevant for det arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om teknologi. De må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for den teknologiske utviklingen av fagområdet.

Se alle nye læreplaner