Opptak av samling – helhet og sammenheng i kompetansetiltak

Her kan du se innleggene fra den digitale konferansen om helhet og sammenheng i kompetansetiltak, som vi arrangerte 21. april 2022.

Del 1

  • Kunnskapsminister Tonje Brenna og Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet konferansen.
  • Utdanningsdirektoratet ved Anne Berit Kavli og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ved Tove Bruusgard presenterer kompetanseløftet og barnevernsreformen.
  • Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø og oppvekstssjef i Sandnes kommune Torill Jacobsen snakker om hvordan bygge kompetanse på tvers av sektorer.
  • Organisasjonspsykolog Stein Jonny Valstad snakker om hvordan lede for godt samarbeid og felles kompetansebygging i kommunen. 

Del 2

I del 2 får vi se praksiseksempel fra Heim kommune.

Avdelingsdirektør Charlotte Stokstad i Bufdir og avdelignsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedir snakker om kommunens ansvar for samhandling og koordinert hjelp til barn og unge.

Barneombud Inga Bejer Engh snakker om laget rundt barn og unge, og barns medvirkning.

Del 3

Den siste delen av konferansen var en spørsmål og svar-runde hvor innsendte spørsmål ble stilt til Udir, Bufdir, Helsedir, Barneombudet, KS, Statped.

Introfilm fra ung.no