Konferanser om spesialpedagogikk og inkludering

Spesialpedagogikk og inkludering – hvordan gjør vi det? Høsten 2023 arrangerte Udir og Statsforvalter fire regionale erfaringskonferanser om arbeidet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her kan du se et utvalg av de nasjonale og lokale innleggene.

Målet med konferansene

Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – ut ifra sine forutsetninger. Det er målet med Kompetanseløftet.

Vi arrangerte vi regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

Gjennom konferansene ønsket vi å:

  • Skape mer felles forståelse av utfordringene – og mulighetene
  • Legge til rette for at vi kan lære av hverandre og dele både utfordringer og gode eksempler
  • Gi muligheter for å etablere nyttige kontakter og bygge nettverk
  • Gi faglig påfyll og inspirasjon for videre arbeid

Om konferansene

Vi inviterte hele "laget" rundt barn og unge; ledere, lærere og ansatte i kommune/fylkeskommune, barnehage, skole, SFO, PPT og andre relevante tjenester. Eksempler på andre tverrfaglige tjenester er helsestasjoner og skolehelsetjenesten, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) og andre sosiale tjenester. Kompetansepartnere i UH-sektoren er også en viktig målgruppe for konferansen. Målgruppen omfatter både kommuner, fylkeskommuner og private eiere.

Konferansene ble avviklet:

  • 18.–19.oktober i Oslo
  • 24.–25. oktober på Gardermoen
  • 8.–9.november i Stavanger
  • 15.–16.november i Bodø

Utvalgte filmer fra konferansene:

Innledning av konferansene

Innledning v/ Sindre Lysø, Kunnskapsdepartementet

Barn og unge i sentrum 

Hvordan opplever barn og unge sin situasjon, hvordan kan de medvirke og hvordan ivaretar vi deres rettigheter og behov?

Nasjonale innlegg:

Om kompetanseløftet

Hvor er vi nå?

Nasjonale innlegg:

Ny opplæringslov

Hva betyr det i praksis?

Nasjonale innlegg:

PP-tjenesten

Hvordan møte nye forventninger til rolle og samarbeid?

Nasjonale innlegg:

Lokale innlegg:

Kompetanseutvikling

Hvordan går vi fra planlegging til tiltak og handling?

Nasjonale innlegg:

Lokale innlegg:

Laget rundt

Hvordan utvikle samarbeid på tvers av sektorer og yrkesgrupper?

Nasjonale innlegg:

Lokale innlegg:

Avslutning av konferansene

Hvor skal vi?

Nasjonale innlegg:

Støtte til lokal kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet vil minne spesielt om den nye ståstedsanalysen for PP-tjenesten, som også er en god støtte for tverrfaglig utvikling i kommunen. Her kan du se hvordan de har gjort dette i Lørenskog kommune:

Støtte til lokal kompetanseutvikling