Læreplan i viklerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VIK3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon, montasje, produktsikkerhet og kontroll

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • arbeide etter aktuell dokumentasjon
 • planlegge og montere ulike magnetiske blikkjerner
 • planlegge, montere, teste og dokumentere produksjon av viklinger til elektriske maskiner
 • bruke verktøy og maskiner funksjonelt for å oppnå ønsket kvalitet og sikkerhet, uten å skade verktøy, personer eller materiell
 • utføre montasje og sammenstilling av elektriske maskiner
 • planlegge og gjennomføre ulike former for impregnering, lakkering og tørking av elektriske maskiner
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og funksjonstest av elektriske maskiner i henhold til gjeldende regelverk, standarder, og kontrolldokumentasjon
 • planlegge og gjennomføre kapsling av elektriske maskiner med ulike beskyttelsesgrader
 • utføre alt arbeidet med framstilling og montasje i overensstemmelse med internkontrollsystem og rutiner for kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet, og vurdere forbedringer av rutiner og prosedyrer
 • bruke faglig presist språk om framstilling og montasje tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder
 • dokumentere egen opplæring i produksjon, montasje, produktsikkerhet og kontroll

Reparasjon, vedlikehold og elsikkerhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking og reparasjon av elektriske maskiner
 • risikovurdere, funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elektriske maskiner og utstyr, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • redegjøre for arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • utføre alt arbeidet med reparasjon og vedlikehold i overensstemmelse med internkontrollsystem og rutiner for kvalitetssikring og HMS og vurdere forbedringer av rutiner og prosedyrer
 • bruke faglig presist språk om reparasjon og vedlikehold av utstyret tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder
 • redegjøre for bedriftens opprinnelse, utvikling og verdiskapning
 • dokumentere egen opplæring i reparasjon og vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!