Læreplan i viklerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VIK3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Viklerens arbeid skal være å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner. Elektriske maskiner er en fellesbetegnelse på transformatorer, generatorer og motorer. Vikleren arbeider med både likestrøm og vekselstrøm, men med hovedvekt på vekselstrøm. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse på elektriske maskiners virkemåte.

Opplæringen i viklerfaget skal utvikle kompetanse til å arbeide sikkert og pålitelig, og bidra til kompetanse i å produsere eller montere maskiner ut fra beregninger. De skal arbeide med vikling på kjerner av blikk som brukes på elektriske maskiner. Opplæringen skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljømessige utfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæring i viklerfaget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og faglig vurdering av eget arbeid. Anvendelse og forståelse av regelverk for elsikkerhet og evne til å arbeide i henhold til fastlagte rutiner, prosedyrer og regler som gjelder i arbeidslivet skal være gjennomgående i opplæringen. Videre bør opplæringen bidra til en bedre forståelse for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også gi innsikt i bedriftens organisering og bransjens verdiskapning i samfunnet. Opplæringen skal fremme serviceinnstilling, selvstendighet og samarbeid med andre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!