Læreplan i viklerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VIK3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon, montasje, produktsikkerhet og kontroll

Hovedområdet omfatter planlegging av produksjonsprosess, framstilling av viklinger samt montering av disse i elektriske maskiner. Integrert i faget er bruk av gjeldende regelverk, standarder, dokumentasjon, elektrotekniske beregninger, begreper og måleteknikk. Hovedområdet omfatter bruk av håndverktøy og elektrisk, hydraulisk og pneumatisk drevene maskiner og verktøy for framstilling av viklinger.

Reparasjon, vedlikehold og elsikkerhet

Hovedområdet omfatter reparasjon, vedlikehold og elsikkerhet knyttet til framstilling av viklinger. I hovedområdet inngår montering av viklinger på blikkjerner i elektriske maskiner. Videre omfatter hovedområdet reparasjon, vedlikehold, demontering, montering og testing av produkter.

Integrert i hovedområdet inngår elsikkerhet, elektrotekniske begreper, måleteknikk og bruk av håndverktøy og elektriskdrevet verktøy, samt bruk av digitale verktøy og bedriftslære.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!