Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (TNF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Teknologi og forskningslære består av tre programfag: teknologi og forskningslære 1, teknologi og forskningslære 2 og teknologi og forskningslære X. Teknologi og forskningslære 1 og teknologi og forskningslære 2 er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Teknologi og forskningslære X er spesielt beregnet på elever på Vg2 som velger matematikk programfag. Det er bare teknologi og forskningslære 1 og teknologi og forskningslære 2 som gir full fordypning.

Teknologi og forskningslære 1 og teknologi og forskningslære X har tre hovedområder felles: den unge ingeniøren, den unge forskeren og teknologi, naturvitenskap og samfunn. Teknologi og forskningslære 1 omfatter i tillegg hovedområdet design og produktutvikling.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Teknologi og forskningslære X

Den unge ingeniøren

Den unge forskeren

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

Teknologi og forskningslære 1

Design og produktutvikling

Den unge ingeniøren

Den unge forskeren

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

Teknologi og forskningslære 2

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

Forskning, teknologi og samfunn

Den unge forskeren

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori

Side 2 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!