Læreplan i trelastfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TLF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om oppdeling av tømmer til skurlast og tørking, sortering og foredling av skurlast til høvlede produkter. Det omfatter også foredling av treet som råstoffkilde til ulike typer trelastprodukter. Bruk av ulike typer verktøy, maskiner og utstyr inngår. I tillegg inngår planlegging, dokumentasjon, kvalitetskontroll og digitale verktøy. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om treet som råstoffkilde og treets egenskaper og anvendelsesområder. Det omfatter også utnyttelse av avfallsstoffer til energiproduksjon. I hovedområdet inngår fagets historiske utvikling og plass i samfunnet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!