Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 (TAN3-02)

Beskrivelse av programfagene

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om anatomi, fysiologi, sykdomsutvikling knyttet til tann- og munnhelse og sammenhenger mellom levevaner og tann- og munnhelse. Videre handler det om forebyggende og helsefremmende tiltak. Smittevern, førstehjelp, håndtering av kjemiske stoffer og miljøhygienisk avfall inngår.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om pasientservice, profesjonell omsorg og pasientmedvirkning. Videre handler faget om profesjonell yrkesutøvelse, veiledning, informasjon, yrkesetisk ansvar og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av eget arbeid innenfor tannhelsetjenesten. Det handler videre om tilrettelegging og assistering ved tann- og munnbehandling. Administrative oppgaver og kvalitetsutviklingsarbeid er sentralt. Programfaget inkluderer videre laboratoriearbeid og arbeid med dental røntgen. Regelverk som regulerer tannhelsetjenesten og helse, miljø og sikkerhet, inngår, i tillegg til relevante regelverk om personvern og taushetsplikt.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!