Læreplan i sveisefaget Vg3 / opplæring i bedrift (SVE3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Planlegging og forberedelser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge arbeidsprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og gjeldende regelverk
 • utføre sikker jobb-analyse
 • planlegge sveiserekkefølge
 • gjøre rede for krav til sveisesertifikat
 • gjøre rede for NDT-metoder og bruksområder
 • velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon
 • gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomheten
 • utføre arbeidet i tråd med styringssystemer for produksjon og kvalitet
 • vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
 • drøfte og samarbeide om faglige løsninger
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med gjeldende regelverk

Sveiseteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner, WPS-sveiseprosedyrer og gjeldende standarder
 • bruke automatiserte sveisemetoder etter gjeldende standard
 • gjøre rede for hvilke muligheter den aktuelle sveisemetoden har for mekanisering
 • behandle sveisetilsett i tråd med instruks fra leverandør
 • feilsøke på og vedlikeholde sveiseutstyr
 • sveise etter tegninger, sveiseprosedyrer, spesifikasjoner og instrukser
 • utføre kullbuemeisling
 • beregne og tolke parametrer for varmetilførsel
 • gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet
 • gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av sveisemetode
 • måle forvarmings- og mellomlagstemperatur og beregne varmetilførsel

Egenkontroll og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre visuell kontroll av sveisearbeidet
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til tegninger, spesifikasjoner og gjeldende standarder
 • kontrollere sporbarhet og signere for utførte sveiseoppgaver
 • rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende styringssystem
 • ferdigstille og rengjøre produktet for videre behandling
 • gjøre rede for ulike metoder for overflatebehandling av ferdige produkter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!