Læreplan i sveisefaget Vg3 / opplæring i bedrift (SVE3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I sveisefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i sveisefaget innebærer å drøfte faglige løsninger med kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i sveisefaget innebærer å beskrive avvik, utarbeide målerapporter, dokumentasjon og sikkerhets- og reparasjonsrapporter.

Å kunne lese i sveisefaget innebærer å forstå prosedyrer, instrukser, rapporter, standarder og tegninger.

Å kunne regne i sveisefaget innebærer å beregne varmetilførsel, materialforbruk og sveisetilsett.

Å kunne bruke digitale verktøy i sveisefaget innebærer å bruke digitale måleinstrumenter og bedriftens styringssystemer.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!