Læreplan i sveisefaget Vg3 / opplæring i bedrift (SVE3-01)

Hovedområder

Planlegging og forberedelser

Hovedområdet omfatter planlegging og forberedelser før sveising. Det omfatter tegningsgrunnlag, WPS-sveiseprosedyre, sveiserekkefølge og valg av materialer, verktøy og utstyr. Krav til sveisesertifikat og HMS-system og myndighetskrav inngår i hovedområdet.

Sveiseteknikk

Hovedområdet omfatter valg av sveisemetoder og sveising etter arbeidstegninger, prosedyrer og gjeldende standarder. Videre omfatter det måling av forvarming og mellomlagstemperatur og beregning av varmetilførsel. Feilsøking og vedlikehold inngår i hovedområdet.

Egenkontroll og dokumentasjon

Hovedområdet omfatter kontroll av ferdig sveis, ferdigmelding og sporbarhet. NDT-metoder og rapporter inngår i hovedområdet. Ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!