Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02)

Sikkerhet

Sikkerhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke relevant regelverk og opptre i samsvar med etiske normer i utøvelse av sikkerhetsarbeid
  • behandle og kvalitetssikre personalopplysninger i henhold til bestemmelsene i gjeldende regelverk
  • vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner
  • utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested
  • identifisere mulige brannårsaker, lage og følge en branninstruks og slukke mindre branntilløp
  • bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og foreslå tiltak som hindrer uautorisert tilgang gjennom interne og eksterne kanaler
  • vurdere utviklingen i trusselbildet som grunnlag for anskaffelse og utvikling av produkter og tjenester som reduserer risiko
  • lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle og administrative tiltak for å redusere risiko
  • lage beredskapsplaner for virksomheter
  • lage et system for internkontroll og annet HMS-arbeid ut fra gjeldende regelverk til bruk i små virksomheter

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!