Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02)

Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner
  • beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer
  • lage resultat- og likviditetsbudsjetter med nødvendige periodiseringer
  • føre regnskap, fakturere og beregne lønnskostnader
  • bruke avvik mellom budsjett og regnskap som styringsredskap og beslutningsgrunnlag for drift og investering
  • avslutte og analysere enkle resultat- og balanseregnskaper for å vurdere hva som påvirker bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansiering
  • sikre leveransen gjennom alle ledd i verdikjeden fra tjeneste og produktutvikling til måling av kvalitet
  • vurdere ledelse, samarbeid og bedriftskultur i ulike organisasjonsformer
  • lage og følge prosedyrer i en ansettelsesprosess og gjøre rede for prinsipper for personalutvikling

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!