Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02)

Markedsføring og salg

Markedsføring og salg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus, og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester
 • lage og presentere en markedsplan for en virksomhet
 • tilpasse salg og markedsføring til kjøper- og selgerrollen i forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet
 • kommunisere muntlig og skriftlig med kunder og leverandører i ulike markeder
 • gjøre rede for kjøperatferden i ulike markeder
 • vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranse etter dem
 • drøfte forhold ved netthandel, telefonsalg og direkte salg i forbrukermarkedet
 • foreslå tiltak i det fysiske ytre og indre salgsmiljøet som fremmer profilering og salg av varer og tjenester
 • gjennomføre salgs- og mersalgsprosesser ved hjelp av hoved- og tilleggsleveranser til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet
 • vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for å fremme salg
 • bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden
 • yte service i samsvar med etiske retningslinjer for bransjen
 • bruke IKT som redskap i salgssituasjoner
 • gjøre rede for samarbeidsformer i service- og varehandelsbedrifter

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!