Læreplanen er utgått!

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-01)

Drift og oppfølging

Drift og oppfølging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • føre og avslutte enkle regnskap for små virksomheter og påpeke avvik mellom budsjett og regnskap
  • bruke sentrale krav regelverket stiller til økonomiske forhold i små virksomheter
  • bruke sentrale bestemmelser i regelverket som er relevant ved markedsføring og salg i forbrukermarkedet
  • utføre sentrale kontoradministrative rutiner og håndtere forskjellige former for betalingsmidler
  • bruke relevante digitale verktøy til systematisering og bearbeiding av tallmateriale
  • beskrive logistikkfunksjonen i en virksomhet ved å gjøre rede for en rasjonell og sikker vareflyt fra innkjøp til gjenvinning
  • forklare og vurdere fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak og beredskap for å sikre data, dokumenter og eiendeler i en virksomhet
  • gjøre rede for prinsippene for hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data
  • gjøre rede for gjeldende regelverk som regulerer personvern, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!