Læreplanen er utgått!

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-01)

Planlegging

Planlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé som består av hoved- og tilleggsleveranser
 • utarbeide en enkel forretningsplan i forbindelse med bedriftsetablering
 • forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og utarbeide en enkel markedsplan
 • bruke relevante digitale verktøy til informasjonsinnhenting
 • vurdere ulike selskaps- og organisasjonsformer som benyttes ved etablering av små virksomheter
 • beregne kapitalbehov ved oppstart av en liten virksomhet, og vurdere kostnader ved forskjellige finansieringsmetoder
 • vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelse og beregne pris på produkter og tjenester
 • utarbeide og presentere drifts- og likviditetsbudsjett for en liten virksomhet
 • forklare hvordan bruk av informasjonsteknologi kan understøtte arbeidsprosessene i små virksomheter som driver handel, forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester
 • gjøre rede for sentrale rekrutterings- og ansettelsesprosesser i en virksomhet
 • forklare hvilke sentrale elementer som ligger til grunn ved valg av trygge, rasjonelle og miljøvennlige transporttjenester
 • gjøre rede for ulike trafikksikkerhetstiltak
 • gjøre rede for sikkerhetsbegrepet, og vurdere hvordan trusler overfor personer og bedrifters verdier kan håndteres ved bruk av forebyggende sikkerhetsløsninger og beredskapsplaner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!