Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (SPD3-01)

Vurdering

Vg3 Skinn- og pelsduodjifaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Råvarer og egenskaper

Produksjon og produktutvikling

Næring, økonomi og marked

Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på ti (10) virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!